Novembrové dogdancingové skúšky

Prvé dogdancingové skúšky pre Pixie ale aj pre jej handlerku Vilmu dopadli výborne. Prísna ale spravodlivá rozhodkyňa p. Sabina Koubková (ČR) vyhodnotila ich výkon v skúške F1 na 25 bodov so známkou výborný. Veľká vďaka patrí trénerkám Monike Krajčírovej a Viktórii Obetkovej.